KURSER & WORKSHOPS

Som utbildad pedagog och erfaren workshopledare kan jag erbjuda olika upplägg på målgruppsanpassade kurser och workshops. Här hittar du information om några av dem. Innehåll och upplägg kan alltid anpassas efter era önskemål och deltagarnas ålder, skrivvana och behov.

Mer om tidigare specialanpassade workshops och kurser jag hållit i hittar du på sidan OM MIG.

POETISKA SKRIVGREPP

Allitterationer, assonans, anaforer, metaforer och versmått - vi djupdyker i poetens verktygslåda för att kunna utveckla skrivandet oavsett vilken genre deltagarna vanligtvis arbetar med.  Passar bäst för: de med viss skrivvana och
-intresse.

HÅRDA & MJUKA ORD

Om språkanvändning och gruppdynamik, med utgångspunkt i lekfullhet, skrivglädje och poesi. Med tydlig koppling till skolans läroplan och värdegrundsarbete. Passar bäst för: 5-19 år

SCENPOESI

Lär er mer om att skriva och framföra texter för scenen. Vi arbetar med rytm och språkmelodi, och går igenom knep för att fånga sin publik och stilla sina nerver. Kortare skriv- och framträdarövningar varvas med längre uppgifter. Avslutas med fördel med frivillig uppläsning/öppen scen. Passar bäst för: 10-100 år

SKRIVGLÄDJE! 

Väck skrivglädjen till liv! Vi leker med språk, poesi, bokstäver och ord, på en nivå anpassad för gruppen. Vi arbetar med att skapa en atmosfär fri från bedömning där allt är tillåtet och fokus ligger på att lösa upp skrivkramper, flödesskriva och ha roligt. Passar bäst för: 10-100 år

SKRIVANDE FÖR PSYKISK HÄLSA

Övningar och redskap för att använda skrivande och litterär gestaltning för ökat välbefinnande och stärkt psykisk hälsa. Fokus på skrivande och avslappning, med enkla övningar som lätt går att ta med sig i sin vardag. Eventuell delning av texter sker helt på frivillig basis. Passar bäst för: 10-100 år.

SKRÄDDARSYTT

Är det något annat ämne eller upplägg ni är nyfikna på? Hör av er så ser vi vad vi kan snickra ihop.


Vill du veta mer?
Hör av dig via kontaktformuläret

Här kan du ladda ner utbudsblad med aktuella kurser och workshops som .pdf. I utbudsbladet hittar du också mer information om målgrupp och tekniska specifikationer.