BILD

ILLUSTRATION • TECKNING • AKVARELL • FOTO • VIDEOVERK 


Jag arbetar tidvis i projekt med bildkonst, huvudsakligen genom teckning, akvarell och fotografi. Bilderna skapas oftast som komplement eller kontrast till text och/eller röst. Jag gör även kortare illustrationsuppdrag på beställning, både digitalt, analogt och i blandform.