DET ÄR LITE MYCKET NU

scenpoetisk teaterföreställning tillsammans med Det Nya Gardet


DET NYA GARDET är ett queerfeministiskt poesikollektiv bestående av Agnes Török, Hanna Haag, Saga Löved samt Josefin Şîlan Karlsson. 


OM PROJEKTET

ATT GÖRA / DET ÄR LITE MYCKET NU var ett projekt av queerfeministiska poesikollektivet Det Nya Gardet, med stöd av Svenska Postkodstiftelsen och Riksteatern. Projektet bestod av följande delar:

- Skriva, redigera och producera en scenpoetisk teaterföreställning om psykisk (o)hälsa, som utforskade gränserna mellan scenpoesi och teater. 

- Ta fram workshopar och lärarhandledning knutna till föreställningen.

- Ta fram, illustrera och publicera en diktbok ("Att Göra") med kollektiva texter, illustrationer och skrivövningar.

- Nationell turné med skolföreställningar med tillhörande workshop samt offentliga föreställningar.